Saltar al contenido

Diccionario de uso para a comunicación por Novo, Paulino

enero 13, 2019

Descargar Diccionario de uso para a comunicación pdf

Diccionario de uso para a comunicación

Título del ebook: Diccionario de uso para a comunicación
Autor: Novo, Paulino
Editorial: XERAIS
Categoría: Estudios mediáticos
Fecha de publicación: 12/1/1999
Número de páginas: 232
ISBN: 9788483024188
Idioma: Español
Más información del libro: Estudios mediáticos

Tamaño del archivo: 300.19KB
Formatos disponibles: PDF – EPUB – EBOOK

Descripción del libro:

Aínda que se define como diccionario de uso, ben pode cumpri-los cometidos dun diccionario de sinónimos ou mesmo dun ideolóxico. A razón de que prevaleza a denominación de uso é debida á intención de proporcionar toda a información que se considere oportuna para o correcto emprego das nosas voces, recorrendo á etimoloxía cando é preciso ou resulta ilustrativo, e disipando aquelas dúbidas que son habituais aínda fóra do ámbito da comunicación.O Diccionario de uso para a comunicación está estructurado en tres partes de dimensións desiguais: a primeira, breve en extensión, dedicada a algunhas dúbidas e erros consolidados, trata de aclarar certas dúbidas referidas ó significante da palabra (plano da expresión), indicando cal é a súa forma correcta, como referidas ó significado (plano do contido), ou a problemas de carácter morfosintáctico; a segunda ós termos complementarios, parónimos, homónimos e cohipónimos; e a terceira, a máis longa, destinada ó estudio de familias léxicas, familias nocionais ou mesmo semánticas reúne series de termos cun contido semántico próximo. Cada serie vai encabezada por unha especie de palabra clave, que é a que figura como entrada, e o autor explica dunha maneira precisa o significado de cada un destes termos, de maneira que quede perfectamente clara a diferencia de significado existente entre eles.Estamos diante dun traballo cunha finalidade eminentemente práctica, destinado prioritariamente a resolve-las dúbidas máis frecuentes coas que se atopan os traballadores dos medios de comunicación no desenvolvemento do seu labor, pero ó mesmo tempo non exento en moitos ca-sos dunha fonda erudición lingüística, que leva ó autor a introducir explicacións que facilitan a comprensión da decisión adoptada.Este traballo é un instrumento valioso para a mellora do nivel lingüístico nos medios de comunicación, na dobre vertente do signo lingüístico: na utilización das formas galegas correctas; e, polo outro, na precisión conceptual dos contidos.

Sobre el autor:

Información sobre el autor no disponible

Leer Ebook Online Diccionario de uso para a comunicación.epub

¿Cómo descargar el archivo?

  1. Crea una cuenta gratuita
  2. Descargar o leer en línea todos los libros disponibles que necesites.
  3. Cancela la cuenta en cualquier momento.
Descargar